Nasza oferta

Czym się zajmujemy i jak możemy Ci pomóc?

Rozliczenia podatku dochodowego

Rozliczenie niemieckiego podatku dochodowego

Niemieckiego

Od ponad 20 lat rozliczamy osoby pracujące w Niemczech z odprowadzanego tam przez nie podatku dochodowego. Rocznie wykonujemy około 800 - 900 rozliczeń. Dzięki współpracy z naszym partnerem, stowarzyszeniem Lohnsteuer Hilfe-Polonia e.V., gwarantujemy rzetelność podawanych klientowi informacji i wyliczeń a regularne szkolenia umożliwiają uwzględnienie najnowszych zmian w przepisach i maksymalne wykorzystanie przysługujących ulg.

Rozliczenie holenderskiego podatku dochodowego

Holenderskiego

W odpowiedzi na liczne zapytania klientów od 2013, po przeszkoleniu przez holenderską firmę doradztwa podatkowego deWaardKramer, rozpoczęliśmy świadczenie usługi w zakresie rozliczeń holenderskich. Od tego czasu mamy stale powiększającą się grupę corocznie powracających klientów.

- zasiłki rodzinne (Kindergeld)

- zasiłki rodzicielskie na dzieci poniżej 1 roku życia (Elterngeld)

Pierwsze wnioski o zasiłki rodzinne w Niemczech składaliśmy jeszcze zanim prawo do tego świadczenia dla obywateli polskich zostało potwierdzone wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu z dn. 12.06.2020 r. Obsługę swoich wniosków powierzyło nam ponad 1.200 klientów a wartość uzyskanych dla nich zasiłków przekroczyła 10 mln euro. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i dogłębnej znajomości przepisów możemy rzetelnie ocenić i otwarcie przedstawić naszym klientom szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy, szczególnie w sprawach trudnych i nietypowych, których załatwienie wymaga pomysłowości i niekonwencjonalnych działań. Obsługujemy zarówno proces rozpatrywania wniosku w pierwszej instancji jak i w postępowaniu odwoławczym a także, gdy zajdzie taka konieczność, dochodzenia praw na drodze sądowej.

Chętnie pomagamy klientom w załatwianiu wszelkich spraw wymagających kontaktów z instytucjami niemieckimi, np. Deutsche Rentenversicherung, AOK, ULAK (odszkodowania za niewykorzystane urlopy) itp. Informujemy o treści otrzymywanych przez nich pism, przygotowujemy odpowiedzi, wyjaśniamy telefonicznie wątpliwości.

Dostarczamy usługi wspomagające zarządzania finansami

Dostarczamy klientom usługi wspomagające zarządzania finansami. Oferta jest skierowana do przedsiębiorstw wymagających wsparcia wykraczającego poza prowadzenie ksiąg handlowych i rozrachunków publicznoprawnych a jednocześnie, których rozmiary nie uzasadniają jeszcze tworzenia własnego działu finansowego i zatrudniania dyrektora odpowiedzialnego za ten obszar. Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie i rozmiarach dostosowanych do indywidualnego zapotrzebowania klienta, uwzględniającą m.in.:

Napisz do nas!