Niemiecki zasiłek na dzieci

Zmiany w Kindergeld dla pracowników oddelegowanych

Po dobrych wiadomościach o podwyżce świadczenia przyszła kolej na zdecydowanie gorszą. Z początkiem 2023 instytucje niemieckie zmieniły interpretację obowiązujących przepisów w zakresie prawa do Kindergeld (różnic dyferencyjnych) dla pracowników oddelegowanych do Niemiec z firm zagranicznych (np. polskich).

Zgodnie z najnowszą wykładnią pracownicy oddelegowani nie mają prawa do świadczeń niemieckich, jeżeli w istnieje prawo do świadczenia na dziecko w kraju, w którym to dziecko mieszka. W uproszczeniu: pracownik oddelegowany z firmy polskiej może uzyskać Kindergeld jedynie na pełnoletnie dzieci (ponieważ wtedy kończy się prawo do polskiego świadczenia „500+”), oczywiście o ile dziecko to spełnia pozostałe kryteria, o których można przeczytać w naszym artykule Komu należy się Kindergeld? – UZK Midas