Zwrot podatku za pracę w Holandii

Zwrot podatku za pracę w Holandii

Jeżeli pracowałeś w Holandii, istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku z tego tytułu. To w pełni bezpieczna i przewidziana w obowiązujących przepisach procedura dostępna dla osób legalnie zatrudnionych w Niderlandach. Pojawia się jednak pytanie, gdzie rozliczyć podatek i dochody z Holandii? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule, w którym dokładnie omawiamy ten temat. Zobacz!

Rozliczenie podatku z Holandii – podstawowe informacje

Prawo skarbowe obowiązujące w Niderlandach dopuszcza możliwość uzyskania zwrotu nawet do 5 lat po ustaniu stosunku pracy niezależnie od tego, jak długo trwało zatrudnienie i jakie wynagrodzenie się uzyskiwało z jego tytułu. Co ważne, rozliczenie dochodów z Holandii to nie przywilej, lecz obowiązek każdego, kto legalnie pracował w tym kraju – niewywiązanie się z niego oznacza ryzyko otrzymania kary administracyjnej lub wysokiej grzywny.

Pracownik zatrudniony w Niderlandach ma czas do 1 maja na złożenie wymaganych dokumentów rozliczeniowych za poprzedni rok podatkowy, jeśli jest zameldowany w kraju. Podczas gdy termin dla osób nieposiadających stałego meldunku w Holandii upływa 1 lipca. Podobnie jak w przypadku samego rozliczenia dochodów, niedotrzymanie terminu wiąże się z ryzykiem otrzymania kary administracyjnej lub grzywny nałożonej przez sąd.

Niezbędne dokumenty

Odpowiedź na pytanie, gdzie rozliczyć podatek z Holandii, powinna zostać poprzedzona analizą dokumentów, które trzeba złożyć. W Niderlandach w tym celu wykorzystuje się specjalne karty podatkowe zwane Jaaropgave lub Jaaropgaaf.

Do przekazania pracownikowi prawidłowo wypełnionych kart podatkowych zobowiązany jest pracodawca. Na ich podstawie można dokonać rozliczenia dochodów z Holandii i tym samym uzyskać zwrot. W takim razie jak to zrobić? Jakie ulgi przysługują zatrudnionym?

Wysokość zwrotu podatkowego jest obliczana indywidualnie dla każdej osoby z osobna i zależy od różnych czynników. Najważniejsze aspekty, które wpływają na jego wartość, to m.in.:

  • osiągane dochody – do kalkulacji wliczane jest również wynagrodzenie osiągane w innych krajach (np. w Polsce),
  • proporcje pomiędzy przychodami holenderskimi a przychodami z innych krajów
  • wysokość pobranego podatku,
  • ulga pracownicza,
  • liczba i wiek dzieci,
  • okres pracy w Holandii

Wysokość zwrotu podatkowego z Holandii

W zależności od różnych czynników zwrot podatku może być zerowy (w niektórych przypadkach może wychodzić dopłata) lub opiewać nawet na kilka tysięcy euro. Na najwyższe kwoty mogą liczyć rodzice dzieci w wieku do 12 lat, którzy osiągają relatywnie niskie dochody.

Gdzie rozliczyć podatek z Holandii? Można to zrobić zarówno w Polsce, jak i w Niderlandach – konieczne jest tylko dostarczenie odpowiednich dokumentów do tamtejszego urzędu skarbowego. Jeżeli pracowałeś w kraju tulipanów i wiatraków i chcesz zlecić rozliczenie dochodów, by uzyskać zwrot podatku z Holandii, zachęcamy do współpracy z naszym biurem.

Zdaj się na pomoc ekspertów

Specjalizujemy się w rozliczeniach i mamy niezbędne doświadczenie, które pozwala na zapewnienie profesjonalnego wsparcia. Gwarantujemy sprawną obsługę w trybie zarówno stacjonarnym, jak i zdalnym. Zapraszamy do kontaktu!