Kinderbonus

Kinderbonus 2022

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w roku 2022 podjęto decyzję o wypłacie dodatkowego jednorazowego świadczenia Kinderbonus w wysokości 100 €. Wypłata dla pobierających świadczenie Kindergeld powinna nastąpić w lipcu 2022 a dla tych, którzy będą wnioskowali o przyznanie Kindergeld później, wraz z przyznaniem tego zasiłku.