Rozliczenie niemieckiego podatku dochodowego

Jak rozliczyć się z niemieckiego podatkuZatrudnieni legalnie w Niemczech pracownicy z Polski mają prawo (a w części przypadków obowiązek) do składania rocznych rozliczeń podatkowych i ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku. Załatwienie wszystkich formalności z tym związanych nie jest jednak proste, wymaga dogłębnej znajomości obowiązującego prawa. W działającym w Kielcach biurze Midas pracują specjaliści, którzy dysponują rozległą, na bieżąco aktualizowaną wiedzą merytoryczną z zakresu wykonywania rozliczenia niemieckiego podatku dochodowego. Potrafimy pomyślnie przeprowadzić wszystkie procedury prawne tak, aby na Państwa konto, jak najszybciej trafiły należne pieniądze. Oferujemy klientom kompleksową pomoc nie tylko w załatwianiu takich spraw jak zwrot podatku za pracę w Niemczech. W zakresie naszych kompetencji mieści się też staranie w imieniu klienta o otrzymanie zasiłku rodzinnego z zagranicy.

Wiemy, jak prawidłowo rozliczyć niemiecki podatek dochodowy. Zanim jednak przystąpimy do działania, należy zgromadzić niezbędną dokumentację. Dotyczy to przede wszystkim dokumentów umożliwiających skorzystanie z licznych ulg podatkowych, kopii paszportu lub dowodu osobistego podatnika, a także zaświadczenia o dochodach uzyskanych w ciągu roku w Polsce z pieczątką rodzimego urzędu skarbowego. Bardzo ważną rolę przy ubieganiu się o zwrot podatku dochodowego w Niemczech odgrywa też karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung, gdzie widnieją informacje o niemieckich zarobkach danej osoby. Udzielamy wskazówek jakie dokumenty należy gromadzić w trakcie pracy w Niemczech aby rozliczenie podatkowe było jak najkorzystniejsze dla podatnika. Mogą to być np. bilety za dojazdy do pracy, paragony za paliwo, umowy najmu mieszkania, itp. Rozliczenie wykonane na podstawie tych dokumentów odpowiada wszystkim wymogom niemieckiego urzędu skarbowego.

Jak rozliczyć podatek dochodowy?

Zastanawiają się Państwo, jak rozliczyć się z podatku dochodowego w Niemczech? Należy pamiętać o tym, że wysokość kwoty wolnej od podatku w Niemczech zmienia się co roku, a obecnie wynosi niewiele ponad 9 tys. euro (lub dwa razy tyle przy wspólnym rozliczeniu małżonków). Dodatkowo w systemie fiskalnym obowiązującym u zachodniego sąsiada Polski podatnik może podlegać:

  • Ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech – dotyczy tylko osób, które w ciągu całego roku pracowały legalnie na terenie tego kraju przez maksymalnie 183 dni, a kwota opodatkowanych przychodów nie przekracza równowartości 90% ich ogólnych dochodów;
  • nieograniczone obowiązkowi podatkowemu w Niemczech – odnosi się do pracowników zatrudnionych w Niemczech przez okres dłuższy niż 183 dni; jest to korzystny system naliczania zobowiązań podatkowych z uwagi na przysługujące podatnikowi prawo do skorzystania z różnych udogodnień, np. ulgi na regularne dojazdy do pracy czy też wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Przeprowadzając rozliczenia podatkowe naszych klientów zawsze, gdy tylko jest to możliwe, składamy też wniosek o nieograniczony obowiązek podatkowy.

Poza wiedzą, jak rozliczyć się z podatku dochodowego, bardzo istotna jest też znajomość obowiązujących terminów. Trzeba pamiętać o tym, że w niemieckim systemie fiskalnym rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Dokumenty do rozliczenia należy złożyć nie później niż do 31 maja. W określonych sytuacjach urząd może wyznaczyć inny termin, w którym trzeba przekazać zeznanie podatkowe. Nie wolno zaniedbywać tego obowiązku. W przeciwnym razie podatnikowi może grozić kara w wysokości nawet 500 tys. euro.

Rozliczenie niemieckiego podatku dochodowego

Zastanawiają się Państwo, jak długo trzeba czekać, aż niemiecki urząd skarbowy wyda decyzję odnośnie do rozliczenia zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego? Warto wiedzieć, że nie ma jednego ustawowego terminu. Zwykle organy fiskalne podejmują decyzję w ciągu 3-6 miesięcy od otrzymania kompletu dokumentów zaświadczających o uprawnieniach podatnika w tym aspekcie. Osoby żyjące w związku małżeńskim mogą rozliczyć się wspólnie. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie w sytuacji, gdy pomiędzy dochodami obojga partnerów występują znaczące różnice w osiąganych dochodach.

Jak rozliczyć niemiecki podatek dochodowy? Nie muszą Państwo dokładnie orientować się w tej dziedzinie. Specjaliści z prowadzonego przez nas w Kielcach biura rachunkowego Midas pomogą w załatwieniu wszystkich formalności z tym związanych. Oferujemy pełną transparentność obsługi, bez żadnych dodatkowych kosztów. Przemawia za nami długoletnie doświadczenie w wykonywaniu rozliczeń podatku z Niemiec. Jesteśmy najstarszą w województwie świętokrzyskim firmą, która zaproponowała konsumentom tego typu usługi.