Niemiecki zasiłek na dzieci

Osoby, które legalnie pracują minimum 3 miesiące w kraju naszych zachodnich sąsiadów, mogą ubiegać się o Kindergeld, czyli niemiecki zasiłek rodzinny na dzieci. Biuro rachunkowe Midas pomaga zainteresowanym w spełnieniu formalności, niezbędnych przy wnioskowaniu o to świadczenie. Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie starań o pieniądze, jednocześnie biorąc na siebie wszelkie niezbędne czynności i obowiązki formalne. Poniżej przygotowaliśmy poradnik, w którym znajdują się odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące niemieckiego zasiłku rodzinnego.

Czym jest Kindergeld i kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny w Niemczech?

Przyznawany w Niemczech Kindergeld, podobnie jak polskie świadczenie 500+ stanowi rodzaj zasiłku rodzinnego na wychowanie oraz edukację dzieci. Pieniądze wypłacane są osobie dorosłej, będącej wnioskodawcą i zarazem rodzicem lub prawnym opiekunem małoletnich. Wysokość świadczenia zależna jest od liczby podopiecznych w rodzinie. Prawo do dodatku przysługuje osobom pracującym na terenie Niemiec, bez kryterium dochodowego. Oznacza to, że o wsparcie można ubiegać się niezależnie od wysokości osiąganego wynagrodzenia.

Aby zyskać prawo do Kindergeld, nie trzeba być obywatelem Niemiec. Niezbędnym warunkiem jest natomiast podleganie przez co najmniej jednego z rodziców niemieckiemu obowiązkowi podatkowemu, a więc posiadanie legalnego źródła dochodów w kraju naszych zachodnich sąsiadów.

Jak uzyskać świadczenie?

Mimo iż niemieckie świadczenie rodzinne przyznawane jest bez kryterium dochodowego, osoba chcąca otrzymywać pieniądze na dzieci zobowiązana jest do spełnienia kilku formalności. Przede wszystkim trzeba wypełnić wniosek i wraz z dodatkowymi dokumentami przesłać go do Familienkasse, czyli placówki zajmującej się w Niemczech wypłacaniem świadczeń rodzinnych. Potem należy oczekiwać na odpowiedź z urzędu, a jeśli ta będzie pozytywna – na wypłatę gotówki na konto.

W teorii wszystko wydaje się więc bardzo proste, jednak praktyka pokazuje, że składając wniosek o zasiłek, warto zapewnić sobie wsparcie doświadczonych doradców.

Ile wynosi zasiłek na dzieci w Niemczech?

Obowiązujący w Polsce program 500+ zakłada równą wysokość świadczenia na każde dziecko. W Niemczech jest inaczej. Po zmianach, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 roku, kwoty przedstawiają się następująco:

 • na pierwsze i drugie dziecko – 219 euro,
 • na trzecie – 225 euro,
 • na czwarte i każde kolejne – 250 euro.

Niemiecki zasiłek rodzinny w Polsce

Również osoby opiekujące się dziećmi w Polsce mogą ubiegać się o niemiecki zasiłek rodzinny, pod warunkiem, że drugi z rodziców lub opiekunów mieszka i pracuje, lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Niemiec, realizując tam obowiązek podatkowy. Jeżeli prawo do zasiłku przysługuje obu rodzicom czy opiekunom, muszą oni wybrać, kto z nich będzie pobierał świadczenie na dzieci.

Jak długo dziecko może podbierać Kindergeld?

Co do zasady zasiłek rodzinny Kindergeld jest wypłacany na każde z dzieci do momentu uzyskania przez nie pełnoletności. Jeśli jednak po ukończeniu 18. roku życia nadal kontynuują edukację, nie tracą prawa do zasiłku aż do 25. roku życia lub wcześniejszego przerwania bądź zakończenia nauki. Świadczenie może być też wypłacane stale, jeśli dzieci są niepełnosprawne. Warto dodać, że obecnie niemieckie przepisy uprawniają rodziców lub opiekunów – także samotnie wychowujących podopiecznych – do wnioskowania o świadczenie za 6 miesięcy wstecz.

Dokumenty niezbędne do przyznania prawa do zasiłku

Aby Familienkasse, po zweryfikowaniu sytuacji wnioskującego rodzica lub opiekuna prawnego mogło wypłacić zasiłek na dzieci, niezbędne jest wcześniejsze złożenie odpowiednich dokumentów. Ubiegając się o Kindergeld, trzeba przedłożyć m.in.:

 • poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wniosek o zasiłek),
 • akt urodzenia każdego dziecka zgłaszanego do świadczenia,
 • umowę o pracę lub dokument Gewerbe-Anmeldung potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech,
 • zaświadczenia potwierdzające pobieranie lub niepobieranie zasiłku na dziecko,
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki dziecka w wieku powyżej 18 lat,
 • druki płacowe,
 • ewentualne zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • kserokopie niemieckich decyzji podatkowych (Steuerbescheid),
 • dokument potwierdzający miejsce pobytu dziecka przy danym z rodziców lub opiekunów (jeżeli dotyczy).

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku

Na wydanie decyzji o przyznaniu prawa do zasiłku niemiecka kasa rodzinna ma maksymalnie 6 miesięcy, o ile nie zachodzą okoliczności, mogące wpływać na wydłużenie terminu, np. długi czas oczekiwania na dosyłanie niezbędnych dokumentów.

Odmowa przyznania prawa do zasiłku i najczęstsze błędy we wniosku

Familienkasse może odmówić przyznania prawa do niemieckiego zasiłku rodzinnego z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Bardzo częstymi przyczynami odmowy są m.in.:

 • niepodpisanie wniosku,
 • brak wymaganych dokumentów,
 • wniosek niekompletny lub zwlekanie z jego złożeniem.

W przypadku błędnie wypełnionego wniosku lub niekompletnej dokumentacji urząd wzywa do uzupełnienia braków. Ważne, by wszystkie niezbędne dokumenty skompletować i przesłać jak najszybciej.

Trudności związane z wnioskowaniem o Kindergeld

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego może przysporzyć sporych trudności osobom, które nie orientują się dobrze w realiach niemieckiego prawa lub nie znają języka. To właśnie bariera językowa, wysyłanie niekompletnych dokumentów, a także niezrozumienie oczekiwań stawianych przez Familienkasse, należą do najczęstszych trudności związanych z ubieganiem się o Kindergeld.

Trzeba jednak przyznać, że przyczyną otrzymania odmownej decyzji, mogą być również uchybienia po niemieckiej stronie – np. błędne przyporządkowanie sprawy przez pracowników Familienkasse. W takich przypadkach warto zapewnić sobie wsparcie specjalistów, którzy pomogą skutecznie dochodzić swoich praw na drodze odwoławczej.

Czy od decyzji odmownej można się odwołać?

Istnieje możliwość złożenia wniosku o odwołanie lub o ponowne rozpatrzenie sprawy. Czas na reakcję po otrzymaniu odmownej decyzji wynosi miesiąc. Termin ten ulega wydłużeniu do 2 miesięcy w przypadku wysyłki dokumentów do Polski tradycyjną pocztą.

Jak wypłacane jest świadczenie?

Przekazywanie Kindergeld, podobnie jak wypłata zasiłku macierzyńskiego oraz innych świadczeń rodzinnych w Niemczech odbywa się na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Jeżeli rodzice lub opiekunowie mieszkają wspólnie, pieniądze wypłacane są zwykle matce. W przypadku rozwodu lub separacji środki przekazywane są temu z rodziców, z którym aktualnie zamieszkują dzieci.

Biuro rachunkowe Midas – pomożemy w uzyskaniu Kindergeld w Niemczech!

Od ponad 20 lat reprezentujemy interesy naszych polskich Klientów przed niemieckimi instytucjami. Mamy również bogate doświadczenie w obsłudze spraw związanych z przyznaniem prawa do niemieckiego zasiłku rodzinnego Kindergeld. Otaczamy profesjonalnym wsparciem oraz opieką wszystkich tych, którzy są zainteresowani świadczeniem na dzieci. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem – z przyjemnością pomożemy wypełnić wniosek o zasiłek, podpowiemy, jakie dokumenty w danej sytuacji będą niezbędne, a także poprowadzimy całą sprawę.

Oferujemy pomoc również w sytuacji, gdy niemiecki urząd odmówił przyznania prawa do zasiłku rodzinnego. Pomożemy w sporządzeniu wniosku o odwołanie lub ponowne rozpatrzenie sprawy, korzystając z naszej wiedzy, szczegółowej znajomości przepisów oraz języka.

Eksperckie wsparcie na każdym etapie

Naszą specjalnością jest łączenie doradztwa na miejscu z obsługą zdalną. Monitorujemy zleconą sprawę oraz w imieniu naszych Klientów prowadzimy korespondencję z Familienkasse. Nie muszą Państwo obawiać się żadnych ukrytych opłat. Podejmujemy także niezwłoczne działania w przypadku opieszałości lub niedotrzymywania terminów po stronie niemieckiej.

W ramach oferowanej obsługi zapewniamy również wsparcie po otrzymaniu pomocy finansowej. W szczególności dotyczy ono odpowiadania na zapytania sprawdzające, za pomocą których Familienkasse weryfikuje prawo do kontynuacji świadczenia na dzieci. Zachęcamy do współpracy – z nami ubieganie się o niemiecki zasiłek rodzinny stanie się naprawdę proste!