Zwrot podatku za pracę w Holandii

W jakiej wysokości należy się Kindergeld?

Wysokość Kindergeld wynosi od stycznia 2021 roku:

Komu i na które dzieci należy się Kindergeld przeczytasz tutaj.

Ponieważ jednak w przypadku, w zasadzie wszystkich, naszych klientów mamy do czynienia z sytuacją gdzie dzieci mieszkają w Polsce a prawo do Kindergeldu wynika z zagranicznego zatrudnienia jednego z rodziców, to określając wysokość należnego świadczenia należy wziąć pod uwagę zależność pomiędzy prawem do zasiłku niemieckiego (Kindergeld) i równoważnych mu świadczeń polskich (świadczenie wychowawcze „500+”, zasiłki rodzinne).

W uproszczeniu i nie wchodząc w zawiłe podstawy prawne, możemy przyjąć, że:

W najczęściej spotykanym w naszej praktyce przypadku, czyli kiedy rodzic jest oddelegowany do pracy z polskiej firmy pozostając ubezpieczonym w ZUS (formularz A1) a dzieci nie mają ukończonych 18 lat (a zatem istnieje prawo do świadczenia wychowawczego „500+”) Kindergeld będzie się należał po potrąceniu równowartości „500+”. Wysokość należnej różnicy, w zależności od kursu walutowego zastosowanego przez Familienkasse do przeliczenia wyniesie:

Oczywiście w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia wypłacony będzie Kindergeld w pełnej wysokości.

UWAGA!

Często spotykamy się z pytaniem: „Czy mogę sobie wybrać gdzie chcę pobierać świadczenie?” (w domyśle: „Wolałbym brać całość Kindergeld i zrezygnować z „500+”, żeby nie składać dwóch wniosków”.

Odpowiedź brzmi: niestety NIE!

Jeżeli macie Państwo prawo do świadczenia w Polsce, to urząd niemiecki ma prawo potrącić równowartość tego świadczenia z Kindergeld, niezależnie od tego czy faktycznie to świadczenie zostało przyznane i wypłacone czy nie. Zawsze należy zatem składać wniosek również w Polsce. Warto to zrobić nawet w sytuacji, gdy jesteśmy przekonani, że otrzymamy odmowę wypłaty – będziemy mieli wtedy „twardy” dowód na brak prawa do świadczenia w Polsce, który możemy zaprezentować instytucji niemieckiej.

UWAGA!

Składając wniosek o polskie świadczenia („500+”, zasiłek rodzinny) gdy jedno z rodziców pracuje za granicą należy zawsze zaznaczyć opcję:

„przebywam lub członek mojej rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej) w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”

Spowoduje to przesłanie wniosku do organu właściwego do wydawania decyzji w takich sytuacjach, którym jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wojewoda.