kindergeld

Komu należy się Kindergeld?

Wyrokiem z dn. 12.06.2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu potwierdził prawo do niemieckich zasiłków rodzinnych (Kindergeld) dla obywateli zagranicznych pracujących w Niemczech, których rodziny pozostają w miejscu pochodzenia. Wciąż jednak pojawiają się wątpliwości komu faktycznie świadczenie to będzie przysługiwało.

Aby ustalić czy przysługuje nam Kindergeld należy sobie odpowiedzieć na kilka pytań:

1. Komu należy się Kindergeld

Zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (§62 EStG) Kindergeld należy się osobom, które:

W przypadku małżeństw: nie ma znaczenia, które z rodziców złoży wniosek, choć zazwyczaj składa go rodzic pracujący w Niemczech.

W przypadku osób nie pozostających w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka (np. po rozwodzie): wniosek powinna złożyć osoba, z którą dziecko mieszka, nawet jeżeli w Niemczech pracuje drugi rodzic (np. rodzice są po rozwodzie, ojciec pracuje w Niemczech, dziecko mieszka z matką w Polsce – wniosek składa matka)

Jeśli chcecie się Państwo upewnić czy spełniacie któryś z powyższych warunków i jakie dokumenty powinniście gromadzić aby udowodnić jego spełnienie to zapraszamy do kontaktu.

2. Na które dzieci należy się Kindergeld

Najogólniej rzecz ujmując: Kindergeld należy się na dzieci należące do gospodarstwa domowego wnioskodawcy i pozostające na jego utrzymaniu. Zaliczają się do nich:

3. Czy dzieci spełniające warunki z pkt. 2 są pełnoletnie

Pobieranie Kindergeld na dzieci pełnoletnie (ukończone 18 lat) jest możliwe pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:

4. Czy pełnoletnie, uczące się dziecko posiada zawód

Jeżeli dziecko pełnoletnie kontynuuje naukę po wcześniejszym uzyskaniu zawodu, a więc:

to aby zachować prawo do Kindergeld nie powinno pracować w wymiarze przekraczającym 20 godzin tygodniowo (choć i od tego warunku istnieją wyjątki – w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu).