Jak rozliczyć się z niemieckiego podatku

Obowiązek kopiowania dokumentów tożsamości

Informujemy, że, w związku z wejściem w życie nowych unijnych przepisów o przeciwdziałaniu praniu „brudnych pieniędzy”, od tego roku jesteśmy zobowiązani dołączać do rozliczeń z podatku niemieckiego kopii/skanu dokumentu tożsamości podatnika (dowodu osobistego, paszportu). W przypadku rozliczeń wspólnych z małżonkiem dołączyć należy kopie/skany dokumentów obydwojga małżonków.